Välisõhu saasteallikate infosüsteem
Logi sisse

Välisõhu saasteallikate infosüsteem (OSIS)

Välisõhu saasteallikate infosüsteemi eesmärgiks on luua korrastatud töökeskkond välisõhku paisatud saasteainete heitkoguste arvestamiseks, et tagada kvaliteetsem andmekäsitlus, võimaldada vajalike püsiandmete haldamist ja rahvusvaheliste ning siseriiklike statistiliste aruannete koostamist.

Õhuaruandlus toimub vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 68 „Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord“ (RT I, 22.12.2016, 6).

NB! OSIS-e infosüsteemi ei ole enam võimalik sisse logida kasutajanime ja salasõnaga. Edaspidi saab sisse logida ainult ID-kaardi või mobiil-IDga. Selle jaoks vajutage nupule "Sisene" ning valige sobiv autentimise viis. Infosüsteemile ligipääsu puudumisel suunab süsteem Teid automaatselt kasutaja registreerimisvormile ning täidab juba Teie eest väljad: eesnimi, perenimi ja isikukood. Palun täitke ka ülejäänud väljad ning saatke taotlus ära. Meie administraator vaatab taotluse läbi ning saadab Teile teate, kui kasutajakonto Teie nimele on loodud või juba olemasoleva kasutajakontoga isiku juurdepääs infosüsteemile on taastatud.

Küsimustega võib pöörduda infosüsteemi administraatori Olga Zaitseva (e-kiri: olga.zaitseva@envir.ee; tel. 673 6629) poole.

Keskkonnaamet tuletab meelde, et registreerimiskohustusega käitaja, kellel on varasemalt antud õhusaasteluba, kuid selle omamise kohustus on nüüdseks ära langenud, peab esitama Keskkonnaametile loa kehtetuks tunnistamise ja registreeringu taotluse. Kui seda teha alates 1.01.2018. a kahe kuu jooksul, on võimalik taotleda loa kehtetukstunnistamist ning tegevuse registreerimist tagasiulatuvalt 1.01.2018-st alates.

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | www.keskkonnainfo.ee