Välisõhu saasteallikate infosüsteem
Logi sisse

Välisõhu saasteallikate infosüsteem (OSIS)

Välisõhu saasteallikate infosüsteemi eesmärgiks on luua korrastatud töökeskkond välisõhku paisatud saasteainete heitkoguste arvestamiseks, et tagada kvaliteetsem andmekäsitlus, võimaldada vajalike püsiandmete haldamist ja rahvusvaheliste ning siseriiklike statistiliste aruannete koostamist.
OSIS võimaldab ettevõtete igaaastast digitaalset välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruannete esitamist ning andmeanalüüsi.
Õhuaruandlus toimub vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr 76 „Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm" (RT I, 20.06.2012, 10)

Infosüsteemi sisselogimiseks täida registreerimisvorm või pöördu süsteemi administraatori Kaili Raud (e-kiri: Kaili.Raud@envir.ee; tel.673 6629) poole.
NB! Kirjas märkida ettevõtte nimi, kontakttelefon ja meiliaadress millele parool saata.

 
NB! Välisõhu saasteallikate infosüsteem OSIS töötab kõige paremini Internet Explorer'i ja Mozilla Firefox'i versioonidega 8 ja uuemad. Samuti töötab Google Chrome viimase versiooniga.
Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | www.keskkonnainfo.ee