Välisõhu saasteallikate infosüsteem
Logi sisse

Välisõhu saasteallikate infosüsteem (OSIS)

NB! Alates 01.01.2020 toimub õhusaastamisega seotud aastaaruandlus keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, mis asub aadressil https://kotkas.envir.ee/.
KOTKAS kasutajatugi: tel: 662 5999 e-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee

OSISes on sisse loginud kasutajatel võimalik vaadata nende kasutajaga seotud käitistega eelnevate aastate aruandeid.
OSISt puudutavate küsimustega võib pöörduda infosüsteemi administraatori Olga Zaitseva (e-kiri: olga.zaitseva@envir.ee) poole.

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | www.keskkonnainfo.ee